Bedrijfsnaam:
Anders Invest B.V.

Naam:
Johan van Renselaar

Branche: Financiele Dienstverlening

Korte beschrijving: Anders Invest is anders. Wij investeren voor de lange termijn in Nederlandse MKB bedrijven, met name in de maakindustrie. Wij doen dit met eigen middelen en met geld dat door derden aan ons is toevertrouwd. Ook is het mogelijk om via ons Vaster Invest Fonds te investeren in huurwoningen in Nederland.

E-mail: info@andersinvest.nl
Tel: 085 4019312
Locatie: Maarsbergen
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/anders-invest-b-v-
Website: https://www.andersinvest.nl

 

Johan van Renselaar van Anders Invest

“samenwerken op basis van 100% vertrouwen”

De Reveil Business Club wordt gevormd door ondernemers en leidinggevenden, die Reveil een warm hart toedragen en zich op de werkvloer laten leiden door bijbelse principes. Deze maand maken we kennis met Johan van Renselaar.

Ben je verliefd, verloofd, getrouwd? Heb je kinderen?
“Ik ben getrouwd met Lyda Groenendaal. We hebben vijf prachtige kinderen in de leeftijd van twaalf tot en met twintig jaar.”

Kun je iets vertellen over je bedrijf en de geschiedenis ervan? Hoe lang werk je er al?
“Anders Invest is in 2015 opgericht. Ik ben een jaar later aangehaakt. Het is een investeringsmaatschappij, die geld van met name (oud-)ondernemers investeert in Nederlandse MKB-bedrijven in de maakindustrie. De meeste van mijn collega’s hebben net als ikzelf veel ervaring opgedaan bij dit soort bedrijven. Verder koopt en verhuurt ons vastgoedfonds woningen en appartementen.”

Wat houdt je functie precies in?
“Ik ben verantwoordelijk voor de opbouw en uitbreiding van het vastgoedfonds. Dus: veel netwerken, koffiedrinken en gesprekken voeren, beoordelen van aangeboden projecten en onderhandelen. Voor het fonds hebben we elk jaar ongeveer tien tot vijftien miljoen euro nodig, dus we moeten ook potentiële investeerders zoeken. Daarnaast ben ik bestuurlijk actief. Zo ben ik lid van de Raad van Toezicht van World Vision Nederland, dat zich inzet voor kwetsbare kinderen.”

Werk je fulltime?
“Aangezien ik naast mijn ‘hoofdbaan’ nog vijf ‘nevenfuncties’ heb, werk ik officieel 90% bij Anders Invest. Zondag is voor mij een bewuste rustdag, bestemd voor kerkgang, met het gezin optrekken en tot rust komen.”

Maakt dit werk je gelukkig? Zou je ermee door willen gaan tot je 67e?
“Ik heb een prachtige baan. De samenwerking met collega’s gaat op basis van 100% vertrouwen. Als ‘Anders Invest’ proberen we als aandeelhouder bij de bedrijven en als huiseigenaar zaken ook echt ánders te doen. We stimuleren beslissingen gericht op de lange termijntoekomst en daarnaast sociale cohesie tussen huurders. Ik zou dit werk de komende achttien jaar willen doen, maar wie weet heeft God heel andere plannen….”

Doe je aan bijscholing?
“Als Registeraccountant moet je jaarlijks ongeveer veertig studiepunten (= veertig uur) in het kader van Permanente Educatie behalen.”

Wat is je bedrijfsvisie?
“Als partners hebben we de volgende kernwaarden geformuleerd: wederkerig, lange termijn gericht, transparant én samenwerkend.”

Heeft je christen-zijn invloed op je manier van werken/zaken doen?
“Het overgrote deel van mijn collega’s is overtuigd christen of christelijk opgevoed, dat is een gezamenlijke basis voor ons handelen. We beginnen niet elke dag met gezamenlijk gebed, maar weten van elkaar hoe we in het leven staan en ons rentmeesterschap invulling geven.”

Heb je niet-christelijke werknemers?
“We hebben een paar collega’s die geen overtuigd christen zijn. Dat is geen punt van discussie als iemand past in het team, de nodige kwaliteiten meebrengt en van harte achter onze kernwaarden staat” 

Sommige ondernemers lezen in de Bijbel goede richtlijnen voor hun werk. Zegt jou dat iets?
“Wij voelen ons gezegend. In ongeveer drie jaar vertrouwden zo’n honderdzestig investeerders ons bijna honderd miljoen euro geïnvesteerd vermogen toe. Hiermee hebben we veertien bedrijven gekocht en ruim driehonderd woningen. Investeerders worden aangesproken door de manier waarop we tegen bedrijven en huurwoningen aankijken en verantwoording afleggen over wat wij met hun vermogen hebben gedaan. Ik houd mij steeds psalm 62:11B voor ogen: “Als het vermogen toeneemt, zet er het hart niet op”. 

 

Leo Polhuys

leopolhuys@maandbladreveil.nl