Reveil

Maandblad Reveil is een onafhankelijk, kritisch, scherpzinnig en interkerkelijk tijdschrift dat wordt uitgegeven door de Stichting Reveil. Vanuit het geloof in Jezus Christus en in gehoorzaamheid aan de Bijbel legt Reveil verband tussen leer en leven, tussen geloven en doen. Reveil schuwt de confrontatie niet en gaat deze aan op het gebied van maatschappij en kerk. Dat maakt Reveil voor sommige mensen ook lastig en moeilijk te plaatsen. Dat klopt ook, want het doel van Reveil is niet om zichzelf te kunnen positioneren maar om christenen te ondersteunen in het nemen van hun positie in de maatschappij en in de kerk.

De makers van Reveil

De eind- en hoofdredactie zijn sinds 1994 in handen van Willemke Wieringa en Johan ten Brinke en samen met een team van redacteurs en medewerkers wordt Reveil maandelijks bij meer dan anderhalf duizend abonnees op de mat verwacht. Goed vormgegeven, sterk inhoudelijke artikelen, humorvolle en scherpe columns en steeds weer die verrassende en verfrissende kijk op Evangelie en maatschappij.

Reveil proberen?

U kunt Reveil zes maanden proberen voor slechts € 8,95. Meer informatie vindt u op de website van Reveil.

Ontstaansgeschiedenis Reveil

Het blad Reveil is in de zestiger jaren voortgekomen uit de stichting Near East Ministries. Aanvankelijk werd het uitgegeven door deze organisatie, maar in 1963 is Reveil verzelfstandigd. Oprichters van de stichting Reveil waren destijds o.a. Evert van der Poll, Otto de Bruijne en Henk Vaessen. In die periode verhuisde het blad diverse malen van uitgeverij en is het blad geworden tot wat het nu is.