Bedrijfsnaam:
Dijkstra Consult, Haal het beste uit uw team!

Naam:
Frank Dijkstra

Branche:
Begeleider van kerkelijke gemeenten

Diensten:
Staat u als kerkenraad of gemeente voor uitdagingen, waarbij u externe hulp nodig hebt? Ik ben u graag van dienst. Thema’s onder andere:

1. Beleidsontwikkeling
2. Krimp, reorganisatie en fusie
3. Missionaire vernieuwing
4. Gavengericht werken en werven
5. Conflictpreventie en –hantering
6. Verbetering van teksten en communcatie

E-mail: frank@dijkstra-consult.nl 
Tel: 030 – 6350087 / 06 – 222 430 28
Locatie: Houten

Website:
www.dijkstra-consult.nl

 

 

Frank Dijkstra, adviseur, procesbegeleider en trainer

Winst en geld kunnen nooit het ultieme doel zijn van een onderneming”

Sinds 1996 ben ik zelfstandig adviseur, procesbegeleider en trainer. Ik help organisaties waar het stroef loopt met de interne samenwerking. Ik onderzoek wat er aan de hand is en doe voorstellen om het te verbeteren. Vaak geef ik dan trainingen en andere vormen van begeleiding op het gebied van leidinggeven, conflicthantering, teamwork, communicatie en  klantgerichtheid.

Plezier en voldoening
Het besluit om dit werk te gaan doen als zelfstandige is één van de beste besluiten van mijn leven geweest. Ik ben begonnen als leraar Nederlands in het vwo en was later sectormanager bij Arbeidsvoorziening. Het is fijn om mijn ervaring nu beschikbaar te stellen aan de klant en geen energie kwijt te zijn aan intern gedoe. Als zelfstandige ondernemer heb ik meer plezier in mijn werk dan wanneer ik in loondienst zou zijn. 

Minstens door tot mijn 67e
Ik ben 36 jaar getrouwd met Nynke. Het is een feest om met haar te mogen leven. We hebben drie kinderen en drie kleinkinderen. Daarnaast werk ik fulltime en ik hoop dit minstens tot mijn 67e doen en, als mij de gezondheid gegeven wordt, daarna ook. Ik ontmoet zeer verschillende mensen in uiteenlopende sectoren. Elke dag is anders.

Niet naar binnen gericht zijn
Onlangs heb ik een leergang gevolgd over de manier waarop organisaties succesvol vormgegeven en aangestuurd kunnen worden. De leidende gedachte was, dat organisaties in het westen steeds technocratischer en meer intern gericht zijn geworden. Het wordt tijd om de behoeften en de levensomstandigheden van mensen als uitgangspunt te nemen en niet intern bedachte procedures en regels. Dat is ook mijn werk: medewerkers en organisaties te helpen om er te zijn voor mensen buiten de organisatie. Dit maakt het voor iedereen een stuk leuker en het levert ook veel meer op. De interessante vraag is hoe je dit in de praktijk handen en voeten geeft.

Dienen en liefhebben
Mijn visie als christen in het bedrijf sluit hier nauw bij aan. De unieke mens als uitgangspunt nemen is een vorm van dienen en liefhebben, zoals Jezus ons dat geleerd heeft. Winst en geld kunnen nooit het ultieme doel zijn van een onderneming. Die vormen wel een randvoorwaarde om voort te bestaan, maar het eigenlijke doel van een bedrijf is om iets belangrijks te betekenen voor mensen in de samenleving. In de Bijbel staat: Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. Zo wil ik in mijn werk staan.

De Reveil Business Club heeft een tweeledig doel: ondernemers toerusten en inspireren en met de opbrengsten uit de ledencontributie Reveil een betere financiële basis geven. De Reveil Business Club is opgericht door en voor ondernemers die Reveil een warm hart toedragen.