Bedrijfsnaam:
Imint Biz (Interim Management International)

Naam:
Willem Jongbloed

Branche:
Management
Locatie: Soest
Website: http://www.imint.biz

Willem Jongbloed, bestuurslid van de Kredietunie Midden Nederland

Het is niet zwaar, je moet alleen schaken op meerdere borden

Acht jaar geleden heb ik met twee partners een Interim Management Bureau opgezet. Vorig jaar heb ik mijn aandelen hierin verkocht. Nu ben ik betrokken bij het opzetten van de Kredietunie Midden Nederland. Deze Unie werkt zoals de Raiffeissenbank in zijn originele opzet.

Was het daar: boeren lenen geld aan boeren, bij de Kredietunie is het: ondernemers lenen geld aan ondernemers, met daarbij de verplichting dat een coach de ondernemer begeleidt. Mijn functie hierin is secretaris van het bestuur. Dit betekent – zoals in elk beginnend bedrijfje – dat je veel moet doen en regelen. De marketing/PR is een zeer belangrijk aspect, want vrijwel niemand kent nog de Kredietunie. Vanuit de Kredietunie zit ik in de ‘koepel’: de vereniging van samenwerkende kredietunies. Ik werk hier drie tot vier dagen per week aan. Daarnaast heb ik nog wat adviesfuncties. Ook ben ik actief in allerlei relatienetwerken: NCD, Rotary, De Industriële Groote Club. Bij de IGC ben ik voorzitter van de Ondernemerstafel. Nog steeds ga ik graag naar seminars en cursussen waar echt wat te leren valt.

Ups en downs
Ik doe dit alles met heel veel plezier, wel met de bekende ups en downs. Het is niet zwaar, je moet alleen schaken op meerdere borden.

Ik ben, zoals ik er nu tegenaan kijk, zeker van plan om door te gaan tot mijn 67e, zo niet tot mijn 70e. Alleen dan in mijn eigen tempo. Dit is ook mede ingegeven door het feit dat mijn vrouw – die een stukje jonger is dan ik en een eigen bedrijf heeft – ook nog zeker wil doorgaan tot haar 67e. Met haar ben ik al vele jaren zeer gelukkig getrouwd. Wij hebben twee kinderen: een zoon en een dochter. Beiden zijn al afgestudeerd en aan het werk.

Goede leidraad
Naast al deze zaken ben ik ook actief in onze Evangeliegemeente. Mijn visie is dan ook geënt op de bijbelse boodschap. Uiteraard kan ik die niet ‘opleggen’ aan mijn medebestuursleden, wel kan ik die uitdragen in mijn handelen. 

Het betekent voor mij o.a. zakelijke integriteit, zorg voor je medewerkers (in de bedrijven waar ik gewerkt heb). Ook bij het toepassen van normen en waarden is de Bijbel voor mij een goede leidraad. Hierbij denk ik aan eerlijkheid, betrouwbaarheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar ook aan vertrouwen, discipline, onderkennen van talenten, onderhouden van relaties (niet alleen voor het geldelijk gewin), evenwicht in je leven en dergelijke. Mijn omgeving kent mijn gedachtegoed en ik word daar ook op aangesproken. 

www.kredietuniebeheer.nl

 

Ati van Gent

ativangent@maandbladreveil.nl

 

De Reveil Business Club heeft een tweeledig doel: ondernemers toerusten en inspireren en met de opbrengsten uit de ledencontributie Reveil een betere financiële basis geven. De Reveil Business Club is opgericht door en voor ondernemers die Reveil een warm hart toedragen.