Bedrijfsnaam:
Pool management & organisatie

Naam:
Klaas Pool

Branche:
management & organisatie

Korte beschrijving:
Pool Management & Organisatie is een netwerkorganisatie, waaraan enkele honderden interim-managers en consultants verbonden zijn. Daarnaast kent Pool Management & Organisatie diverse onderscheiden organisaties, waarmee wordt samengewerkt om een optimaal resultaat voor onze opdrachtgevers te kunnen bereiken.klaaspool-klein

E-mail: info@pool-management.nl
Tel: 0546 – 568015
Locatie: Vriezenveen
LinkedIn: Pool management & organisatie
Twitter: 
Pool management & organisatie

Website:
www.pool-management.nl

 

pool-team

Klaas Pool, directeur van Pool Management & Organisatie

Omgaan met mensen geeft energie

Tot 1999 werkte ik bij het Wegenerconcern in diverse functies. Toen ik interim-directeur bij Wegener België was, werd mij duidelijk: ‘Dit is wat ik wil’. Mét de mensen binnen een organisatie de schouders eronder zetten, lijnen uitzetten en het geheel weer op de rails proberen te krijgen. Als zelfstandig ondernemer ben ik vervolgens verder gegaan.

Zo ontstond Pool Management & Organisatie, inmiddels met zo’n 40 a 50 interim-professionals. In 2007 kwam mijn vrouw Marry het bedrijf versterken door het office management op zich te nemen. Met haar ben ik al 33 jaar gelukkig getrouwd en samen hebben we twee dochters. En ook twee schoonzoons en twee prachtige kleinkinderen.

Energie
Ik werk fulltime en soms meer dan dat. Als er zaken de deur uit moeten, is het ’s avonds wel eens ‘doorkachelen’. Dat betekent niet dat dat we alleen maar geleefd worden door ons werk. Minstens zo belangrijk is het beschikbaar zijn voor de mensen om ons heen, kerkelijke en maatschappelijke activiteiten en natuurlijk tijd voor onszelf. Het is een uitdaging om daar elke keer weer de balans in te vinden. Ik vind veel voldoening in mijn werk. Het omgaan met mensen geeft mij veel energie. Ik geniet ervan als ik verborgen kwaliteiten naar boven kan halen. Dan ervaar ik mijn werk zeker niet als zwaar, al is het soms zeer intensief, zoals in crisissituaties of zware reorganisaties. 

Verplicht bijblijven
Bijscholing vind ik heel belangrijk. Aan mijn opdrachtgevers ben ik verplicht om bij te blijven. Ik heb op mijn vakgebied verschillende leergangen bij Nyenrode Business University gevolgd.

Vanuit mijn interesse voor maatschappij en politiek heb ik bij de ChristenUnie de Masterclass christelijk-sociaal denken en doen gevolgd. Momenteel volg ik de NCOI masteropleiding ‘Culture and Change’.

Mensen ontwikkelen
Wij werken vanuit de visie ‘Ieder mens is uniek en heeft van de Schepper specifieke talenten gekregen.’ Dan komen mensen tot hun recht en kunnen organisaties optimaal gebruik maken van de kwaliteiten van hun medewerkers. Onze drijfveer is: organisaties ontwikkelen door mensen centraal te stellen.

Geen pretenties
Het geloof in het verlossingswerk van Jezus Christus is de basis en krachtbron van mijn leven. Uit dat geloof, die hoop en die liefde probeer ik te leven. De zondag als rustpunt in de week is daarbij voor mij een zegen. 

Als christenen moeten we niet te veel pretenties hebben. We zijn allemaal feilbaar, zeker niet beter dan anderen. Dat moeten we goed voor ogen houden. Van de mensen die onze organisatie vertegenwoordigen verwachten we dat ze onze uitgangspunten respecteren: hoe ga je met mensen om, hoe doe je zaken en waar liggen onze grenzen. Zij hoeven niet per se christen te zijn. Als je ‘smaakmaker’ wilt zijn, dan moet je kunnen samenwerken met mensen die een andere overtuiging hebben. Daar leer je van. De Bijbel geeft onvoorstelbaar veel handreikingen voor ons leven, ook voor het zakenleven. Ik zou zeggen: ‘Laat het vooral zien in de praktijk.’ 

 

Ati van Gent

ativangent@maandbladreveil.nl

 

Klaas Pool is lid van de Reveil Business Club. 

Deze club heeft een tweeledig doel: ondernemers en leidinggevenden toerusten en inspireren en met de opbrengsten uit de ledencontributie Reveil een betere financiële basis geven. 

De Reveil Business Club is opgericht door en voor ondernemers die Reveil een warm hart toedragen.