Bedrijfsnaam:
Stichting Choice 4 Life

Naam:
Pieter van Dijk

Branche:
Hulpverlening
Tel: 06 50 52 44 77
Locatie: Postbus 437 6710 BL Ede
Linkedin: pietervandijkede
Website: http://www.raes.solcon.nl

 

Pieter van Dijk van Choice 4 Life

“Jezus volgen kan niet losstaan van wie je bent of hoe je doet”

Ik woon in Ede, samen met mijn lieve vrouw Mirjam, en onze vier (pleeg)kinderen. We hebben in 2012 de stap gezet om vanuit een eigen stichting opvang en begeleiding van jonge moeders en vaders te realiseren. 

Dit gebeurde niet zomaar. Mijn vrouw werkte in de zorg, is fulltime huisvrouw geweest en gastouder, en ik heb een achtergrond in het onderwijs en de jeugdzorg. Wij hadden lang gezocht naar hoe God alle dingen die we geleerd hebben, zou willen toepassen in ons leven. Dit heeft geresulteerd in een VOF waarin we ons inzetten voor jonge moeders en vaders.

Onderwijs
Ik ben een soort duizend-dingen-doekje. Als freelancer werk ik zowel in sociale wijkteams (gemeentes) als in het onderwijs waar ik coördinator van een samenwerkingsverband ben. Als directeur-bestuurder van onze eigen stichting gebruik ik de opgedane kennis en ervaring om actueel beleid te maken en de lange termijn strategie en visie uit te zetten voor een netwerk van gastgezinnen dat jonge moeders opvangt. 

Bijscholing bestaat grotendeels uit het verwerken van de materie. Zelf bieden we ook de nodige scholing aan, waardoor we voortdurend op zoek zijn naar actuele kennis van en over onze doelgroep. Hierin willen we een stapje vooruit denken en een hands-on methodiek ontwikkelen voor gastouders en coaches van jonge moeders.

Extra werk
Met de realisatie van Choice 4 Life hebben we gekozen voor een ‘way of life’, het is een roeping. Dat betekent dat je 24/7 bereikbaar bent (levend spul hè) en je zorgt ‘dat het werk gedaan wordt’. Wij werken met christenen en niet-christenen samen. Onze visie is dat zout pas zout is als het uit een potje komt: midden in de maatschappij staan, omdat we het verschil willen maken.

Daarin vinden we dat we net een stapje extra moeten doen, bijvoorbeeld: je levert je werk af en geeft de opdrachtgever net dat ietsje meer wat niet verwacht werd en je werkt net iets langer door dan het aantal uren dat je in rekening brengt. 

Het komt in het leven aan op keuzes maken. Dat komt naar voren in de naam van zowel ons bedrijf als de stichting. Jonge moeders kiezen voor het leven (Choice 4 Life) en verdienen het om te leren hoe je ouderschap invult en vormgeeft: (l)earn 2 be parent.

Wij vinden het belangrijk dat je trouw bent, dat is iets anders dan loyaal zijn. God is trouw en hij beloont trouw. Jezus volgen kan niet losstaan van wie je bent of hoe je doet. De Bijbel is daarin een actuele leidraad, soms ongelooflijk, soms onverwacht. Maar je moet wel geloven in de wijsheden en zien dat het daadwerkelijk een licht op je pad is.

 

Ati van Gent

ativangent@maandbladreveil.nl

 

Reveil Business Club

Pieter van Dijk is lid van de Reveil Business Club. Deze club heeft een tweeledig doel: ondernemers en leidinggevenden toerusten en inspireren, en met de opbrengsten uit de ledencontributie Reveil een betere financiële basis geven. De Reveil Business Club is opgericht door en voor ondernemers die Reveil een warm hart toedragen. 

Meld u aan via: 

reveilbusinessclub@maandbladreveil.nl