Deel je geloof in je leven

Je bent ondernemer en je bent christen. Je wilt je geloof delen. Hoe ga je het gesprek aan? Of kan het zonder woorden? De meeting van 31 januari gaat over dit thema. Bram licht alvast een tipje van de sluier op:


 

Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar als ik geconfronteerd wordt met de cijfers van de CPB over de kerkverlating in ons land, dan breekt het klamme zweet me uit. Meer dan de helft van alle landgenoten geven aan niets meer te hebben met een religie of geloofsovertuiging. Schrikbarend is het om te zien als we inzoomen op de groep tussen de 18 en 35. En die tendens, zo zegt men, gaat stug door.

Wat is er toch aan de hand? Waarom haken mensen massaal af? Wat je er ook van vindt, zo’n Nashville-verklaring draagt in ieder geval niet bij aan een positieve beeldvorming van christenen. Moet dat dan? Moeten wij als christenen dan gezien en gehoord willen worden?

In Handelingen 2 staat dat de eerste christenen ‘in de gunst stonden bij heel het volk’. Die tijd lijkt ver achter ons te liggen. Komt het soms omdat wij, jij en ik, nauwelijks meer herkenbaar zijn als volgelingen van Jezus? Blijft het een beetje bij woorden en de zondag? Is de afstand tussen wat we belijden en HOE we leven zo groot geworden dat wij domweg ongeloofwaardig zijn geworden? Of delen we ons geloof JUIST door hoe we ons leven leiden?

Bram Rebergen


31 januari RBC/YfC

Bram Rebergen live meemaken? Dat kan! Op 31 januari bij de gezamenlijke bijeenkomst van de Reveil Business Club en Youth For Christ businessclub in Driebergen. Interessant: ook Bert Plomp zal een inleiding verzorgen. Hij is christen, voorzitter van de YfC businessclub en managing-director van Rocateq.