Jezus laten zien in het Midden-Oosten

 

Sinds begin 2018 staan Piet Jonkers en Johan Ruitenburg aan het roer van Near East Ministry (NEM) in Voorthuizen. We spreken met hen over het werk. “We zitten op de goede weg.”


Piet Jonkers live meemaken? Dat kan! Op 31 januari bij de gezamenlijke bijeenkomst van de Reveil Business Club en Youth For Christ businessclub in Driebergen.

 


Iedere maand vindt u in Reveil een column van de NEM. Dat is niet zomaar, Maandblad Reveil begon ooit als nieuwsbrief van deze organisatie en koos later voor een zelfstandig bestaan.

Israël

Het geluid over Israël mag niet ontbreken. Daaraan wil de NEM bijdragen op twee fronten: veldwerk in het Midden-Oosten en onderwijs geven in Nederland over de plaats van Israël onder de volken en het werk van de Heilige Geest. Het hele jaar organiseert de NEM activiteiten en evenementen, waarbij het gaat om dienen, leren en bidden.

Verantwoordelijkheid

Piet en Johan hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Piet voor het algemeen inhoudelijk beleid en de contacten naar buiten; Johan voor de organisatie van de Reveilweken en uitvoerende, praktische taken. De heren zijn goed op elkaar ingespeeld, eigenlijk al vanaf het begin. “Toen ik nog maar een paar dagen in dienst was, sprak ik met een directeur van een bedrijf uit de buurt. Hij kon goed merken dat wij elkaar al heel lang kennen”, lacht Piet. “Johan en ik keken elkaar eens aan. We kenden elkaar drie dagen!”

Mensen hoor ik regelmatig verzuchten dat ze nu gelukkig voor Israël kunnen kiezen zonder zich tegen de Palestijnen te keren.

Reveilweken

De jaarlijkse Reveilweken, twee in Voorthuizen en één op de Kroeze Danne in Ambt Delden, zijn het meest bekend. Johan: “Die zijn bedoeld als bezinningsperiode voor christenen uit Nederland en België. We organiseren bijbelstudies en programma’s voor tieners en volwassenen. Daarnaast is er rond Hemelvaart een mini-Reveilweek. De zomerse Reveilweken trekken zo’n duizend mensen, de mini-week ongeveer vijfhonderd. De helft van de bezoekers is onder de dertig. Veel jongeren gaan gebukt onder allerlei afgoden van deze tijd: carrière, status, geld verdienen, gezien willen worden, drukte, alles willen meemaken… Je leeft maar één keer, nietwaar. Daarom is er tijdens de Reveilweken veel aandacht voor pastoraat, in gesprekskringen en op afspraak. Met mijn gezin heb ik die weken achttien jaar lang bezocht. We zagen veel mooie dingen gebeuren. Mensen komen tot rust, krijgen soms een nieuwe visie op dingen, maken een bekering door…”

Feesten

De NEM besteedt ook aandacht aan enkele Bijbelse feesten. Zo wordt een aantal keren per jaar de Sjabbat gevierd en wordt stilgestaan bij het Loofhuttenfeest en Pesach. Er zijn zelfs cursusweken in België en Italië.

De helft van de bezoekers van de Reveilweken is onder de dertig. Velen gaan gebukt onder afgoden van deze tijd: carrière, status, geld, gezien willen worden, drukte …

Niet politiek

De NEM laat zich niet in met politiek en doet geen gepeperde uitspraken over het beleid van de Nederlandse of Israëlische regering. Piet: “Zoals bij elk conflict is het Evangelie de enige oplossing voor het Midden Oosten. Er ontstaat verzoening waar mensen elkaar vergeven in de naam van Jezus. Soms gebeurt dat hier ook al op kleine schaal tussen Messiasbelijdende joden en Palestijnse christenen. Jezus is Degene die hen samenbrengt.”

Opgeslokt

Wie zijn zij eigenlijk, de nieuwe NEM-directeuren. Wat is hun achtergrond? Johan Ruitenburg is getrouwd (met Reveilredacteur Katrien Ruitenburg, red.), heeft vier kinderen en is lid van de PKN in zijn woonplaats Nunspeet. Hij heeft een technisch bedrijfskundige achtergrond en hield zich jarenlang bezig met operationele processen in de industrie. “Dat heb ik met veel plezier gedaan, maar het werk slokte wel een groot deel van mijn leven op. Veel mensen raken dan opgebrand. Vooral onder jongeren zie ik de nood toenemen. Zelf had ik steeds minder tijd voor gezin, kerk en Gods Koninkrijk. Na contacten met de NEM heb ik eind 2017 mijn baan opgezegd om ruimte te maken voor zaken die er meer toe doen.”

Roeping en plichtsbesef

Het echtpaar Jonkers woont in Houten, waar Piet geboren werd in een Gereformeerde Bonds gezin. Tegenwoordig bezoeken zij de Kruispuntgemeente in Amersfoort. Ook Piet had al een hele loopbaan achter de rug voor hij bij de NEM begon. In de jaren tachtig oefende hij zijn oorspronkelijke beroep als natuurkundige uit in Lima (Peru). “De beslissing was destijds in een halve seconde genomen”, blikt hij terug. “Mijn moeder las in de krant een advertentie van de Gereformeerde Zendings Bond en zei tegen mijn vrouw Alice en mij: ‘Dit is iets voor jullie!’ We zeiden meteen ‘ja’. Ik ervoer het als roeping, een soort geestelijke dienstplicht. Over mijn huidige functie heb ik langer nagedacht. Die voelt meer als plichtsbesef.”

Het bijzondere van de NEM is dat wij werken aan beide kanten, in Israël en in de Arabische landen, uiteraard met inachtneming van de unieke positie van het joodse volk.

Na zeven jaar Peru volgden vijftien jaar Zwitserland, waar Piet hoofd werd van de ICT- afdeling van een bedrijf in klinisch geneesmiddelenonderzoek. “Op een gegeven moment wilden we onze zoon, die als Zwitser was opgegroeid, kennis laten maken met zijn wortels en zijn we teruggegaan. Toch wilden we graag nog één keer de zending in. Vijf jaar lang gebeurde er eigenlijk niets; we kregen geen aanwijzing van God. In de tussentijd studeerde ik theologie. Toen zagen Alice en ik een advertentie van de NEM voor veldwerk in Israël. Dat hebben we vier jaar gedaan. We waren er verantwoordelijk voor allerlei praktische en immateriële zaken voor de vrijwilligers. Bij terugkomst in Nederland zagen we dat ons land nog hectischer was geworden en God massaal is kwijtgeraakt. We hebben weer een reveil nodig, andere prioriteiten, minder focus op werk en status en meer op God.” Johan: “We bekijken momenteel hoe we deze visie nadrukkelijker in de Reveilweken aan de orde kunnen brengen.”

Kruispunt

De NEM beraadt zich overigens wel op de vraag hoe het werk in het Midden-Oosten zich verhoudt tot de Reveilweken. Passen de Reveilweken in de huidige vorm nog binnen het profiel? Piet: “De twee takken van ons werk zijn wat uit elkaar gegroeid. Aan ons de taak ze weer te verbinden..” Afgezien van deze inhoudelijke kwestie staat de NEM voor nog een opgave. Directiewisselingen en een onduidelijke koers verzwakten de organisatie en medewerkers wisten niet meer welk spoor ze moesten volgen. Johan: “Gelukkig is dat inmiddels weer een beetje rechtgetrokken. We zitten op de goede weg.”

Bruggenbouwers

Tijdens zijn periode in Israël bespeurde Piet hoe God bezig is met het Joodse volk en het Midden-Oosten. “Je ziet het aan de terugkeer van de joden, aan het feit dat veel moslims visioenen krijgen van Jezus en zich bekeren, aan de groei van het aantal Messiaanse gemeenten. Ons doel in het Midden-Oosten is en blijft mensen bij elkaar brengen en Jezus laten zien. Wij zijn bruggenbouwers en werken ook onder Palestijnen. Ik denk aan een oude joodse vrouw die moest verhuizen; haar kleding ging naar een groep zigeuners. Zonder onze inzet was zo’n contact nooit tot stand gekomen. Het bijzondere van de NEM is dat wij werken aan beide kanten, in Israël en in de Arabische landen, uiteraard met inachtneming van de unieke positie van het joodse volk. Mensen hoor ik regelmatig verzuchten dat ze nu gelukkig voor Israël kunnen kiezen zonder zich tegen de Palestijnen te kren.”


Meer NEM

Near East Ministry bestaat zestig jaar. Het werk bestaat uit het organiseren van Reveilweken en werken in Israël en enkele Arabische landen. De organisatie draait op vrijwilligers. Uitgangspunt voor het werk is Jesaja 19: 23 en 24: ‘Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de HEERE dienen. En Israël zal zich als derde bij hen voegen, tot zegen van de hele wereld.’ Piet: “Op dit moment lijkt deze profetie totaal onrealistisch. Maar het is wél God Die dit zegt.” De NEM wordt gefinancierd door giften van particulieren, collectes in kerken, en de Reveilweken.

Vrijwilligers in het Midden-Oosten zijn ‘langverbanders’ of ‘baanbrekers’. Langverbanders blijven een jaar of langer en worden onderhouden door een achterban, bijvoorbeeld hun kerkelijke gemeente. Baanbrekers kiezen voor de korte termijn en bedruipen zichzelf. Zo’n dertig vrijwilligers zijn actief in de regio. De werkzaamheden lopen uiteen van gehandicaptenwerk tot onderwijs.

Leo Polhuys
leopolhuys@maanbladreveil.nl


Piet Jonkers live meemaken? Dat kan! Op 31 januari bij de gezamenlijke bijeenkomst van de Reveil Business Club en Youth For Christ businessclub in Driebergen.