Omring je met mensen die dingen beter kunnen dan jij

 

Ruben Flach is sinds vijf jaar directeur van Stichting Opwekking, bekend van de jaarlijkse pinksterconferentie in de Flevopolder.


Ruben Flach en Marianne Huurman 4 april bij RBC

Ruben Flach live meemaken? Dat kan! Op 4 april bij de Reveil Business Club in Thermen Bussloo. Interessant: ook Marianne Huurman, directeur van Mercy Ships, zal een inleiding verzorgen. Thema is: Wat heb jíj te bieden?

 


Ruben (50) komt uit een evangelisch nest. Als kind van zendelingen woonde hij van zijn achtste tot zijn vijfendertigste in Brazilië. Sinds 2003 verblijft hij permanent in Nederland, maar nog altijd noemt hij zichzelf ‘90 procent allochtoon.’ Een deel van de familie woont nog in Brazilië. Ruben is getrouwd, heeft een dochter van eenentwintig en een zoon van negentien jaar. In zijn woonplaats Dordrecht is hij actief in een evangelische gemeente; ook spreekt hij regelmatig in andere gemeenten.

Ontheemd

“Toen ik me zestien jaar geleden in Nederland vestigde, voelde ik me ontheemd. Ik was weleens in Nederland geweest – in 1989 heb ik hier bijvoorbeeld de bijbelschool gedaan – maar voor mij was het een vreemd land. Het cultuurverschil was groot. Nederlanders zeggen direct wat ze van iets vinden, dus je weet waar je aan toe bent. Maar een Braziliaan zal dat nooit doen. Een groot verschil is ook dat Brazilianen de omstandigheden makkelijker aanvaarden. In het Westen moet alles maakbaar zijn en is alles gefocust op die tachtig of negentig jaar dat we op aarde zijn. Die maakbaarheid is iets waar ik nog steeds niet goed bij kan.” Met een verwijzing naar Pasen: “Wij leven onvoldoende vanuit de opstandingskracht van Jezus. Het gaat er niet om hoe lang je leeft, maar dat je nú leeft en iedere dag doet wat God van je verlangt. God vraagt ons rekenschap over de talenten die we van Hem kregen en niet over de talenten die we níet hebben. Onze sterke punten moeten we uitbouwen. Leggen we de nadruk op onze zwakheden en proberen we deze te versterken, dan ben je alleen bezig met presteren. Dat geeft stress. Natuurlijk moet je wel aan je zwakke punten werken, maar accepteer dat er gewoon dingen zijn die je niet kunt. Zo werkt het in de gemeente, zo werkt het bij Opwekking. Er zijn veel dingen die ik niet kan. Een voorbeeld, ik heb een beetje verstand van financiën, maar financieel beheer is werk voor een deskundige. Omring je met mensen die iets beter kunnen dan jijzelf. Ook een predikant of gemeenteleider kan niet alles en hoeft niet alles.” Wat zijn jouw zwakke kanten? “Ik vind het moeilijk om te focussen. Ik zou bijvoorbeeld geen verslag kunnen maken van dit gesprek. Anderen moeten mij helpen om dingen op een rij te zetten. Mijn sterke kant is dat ik een visionair ben. Ik kan anderen inspireren.”

Zo’n zestig procent van de deelnemers aan de Opwekkingsconferentie komt uit andere kerken dan de Pinkster- en Evangeliegemeenten, zoals de reformatorische, protestantse of rooms katholieke kerk. Gods Geest werkt overal.

Sloopflat

Terug in Nederland hadden de Flachs werk noch woning. “Een sloopflat in Hoogvliet was ons onderkomen. Ik werkte bij Stichting De Hoop in Dordrecht en in de ouderenzorg en daarna als bestuurslid voor de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. Het is best bijzonderder dat God me nu hier heeft neergezet, bij Opwekking. Ik zie hierin duidelijk Gods Plan. Behalve God zagen ook mensen iets in mij wat ik zelf niet zag, namelijk leiderschap. Ik heb niet gesolliciteerd op deze functie. Het bestuur van Opwekking vroeg me vijf jaar geleden als opvolger van Joop Gankema. Ik heb lang nagedacht en gebeden. Ik had geen speciale ambitie voor deze functie. Het is een baan waarvoor God je echt moet roepen. Ik kende Opwekking alleen als één van de 65000 bezoekers van de Pinksterconferentie. Een jaar heb ik nagedacht en zei toen ja. Ik wilde het antwoord echt van Hem laten komen. Met mijn vrouw Mirjam heb ik het er niet zoveel over gehad, want dan zou ik haar misschien een bepaalde richting op praten.” De bevestiging kwam uiteindelijk toen Mirjam op vakantie een beeld deelde van een vis in een rivier. “Die zwom tegen de stroom op. Dit was voor mij de bevestiging. We moeten immers als christenen vaak tegen de stroom opzwemmen. De mooie kant van mijn baan is dat ik meewerk aan wat Gods Geest in beweging zet in mensenharten. Opwekking bereikt veel mensen. Het is de grootste weekendconferentie in ons land. Een nadeel van mijn werk is dat ik vaak ’s avonds bezig ben. Met name in de periode voor de conferentie is er veel overleg met vrijwilligers.”

Eren

Ruben beseft dat hij staat op de schouders van zijn voorgangers. Gankema heeft Stichting Opwekking maar liefst achtendertig jaar gediend. “Ik vraag hem nog regelmatig om advies, net als zijn voorganger Peter Vlug. De eerste generatie leiders binnen Opwekking waren pioniers. Zij zagen Opwekking als hun ‘kindje’. Hun persoon was nauw verweven met de organisatie. Die pioniersgeest is altijd wel gebleven, maar ik voel mijzelf niet geroepen om het werk zo lang te doen. Paulus schrijft in 1 Korintiërs 3:5: “Ik heb geplant, Apollos heeft water gegoten maar God heeft doen groeien.” Iedereen wil graag oogsten, maar eerst moet je de grond ontginnen. De beginjaren van mijn ouders in Brazilië waren ook ontginningsjaren. Overigens is het goed dat je andere mensen, zoals mijn voorgangers, de eer geeft die hen toekomt, ook al zit dat niet zo in de Nederlandse cultuur.”

Mijn geloofsleven veranderde ook doordat mijn vader op zijn 47e overleed aan kanker. Duizenden baden voor genezing. God gaf geen antwoord. ­Ik worstelde daarmee. Maar God zei: jij moet doen wat jij moet doen, ik doe het Mijne.

Persoonlijk geloof

“Geloven is een avontuur met God aangaan. Ik denk dat Jezus dat bedoelt, als hij zegt dat je moet geloven als een kind. In de loop der jaren is mijn geloofsleven volwassener geworden. Ik heb een bredere blik gekregen. Als kind in Brazilië werd ik wel eens in elkaar geslagen omdat ik er anders uitzag, de taal niet sprak en een ander geloof had dan de overwegend traditioneel rooms-katholieke bevolking. Vanuit mijn wereldbeeld vond ik het moeilijk om te zien dat ook in de rooms-katholieke kerk broeders en zusters zitten. Totdat ik bisschop De Korte eens sprak. Hij vertelde over zijn persoonlijke relatie met Jezus, ik was onder de indruk. Natuurlijk ben ik ook door de Opwekkingconferentie anders gaan denken. Zo’n zestig procent van de deelnemers komt uit andere kerken dan de Pinkster- en Evangeliegemeenten, zoals de reformatorische, protestantse of rooms-katholieke kerk. Gods Geest werkt overal. Mijn geloofsleven veranderde ook doordat mijn vader op zijn 47e overleed aan kanker. Duizenden hebben gebeden voor genezing. God gaf geen antwoord. Ik worstelde daar mee. Maar God zei: jij moet doen wat jij moet doen, ik doe het Mijne. Het leven gaat over bergen en door dalen maar je ziet dat God voor je zorgt. Mijn geloof krijgt meer kleur, meer diepgang.”

Leiderschapsconferenties

Stichting Opwekking is bekend van de jaarlijkse Opwekkingsconferentie, maar doet meer, zoals het kinderwerk Timotheüs en Opwekking Services voor logistieke dienstverlening. Ook organiseert Opwekking leiderschapsconferenties (Global Leadership Summit) met deelnemers wereldwijd. Christenen met leidende functies, ook buiten de kerk, zoals de zorg, worden daarin toegerust voor hun taak. Dat lukt kerken vaak niet. De deelnemersgroep is breed, met kerkleiders, managers en leidinggevenden uit alle kerken.

Pasen

Ruben noemt zichzelf een echte gemeenteman. “God volvoert zijn plan door de kerken. We hebben wel eens mot met elkaar, maar kerken zijn geroepen om samen te werken. Ik heb een koninkrijksvisie; we zijn niet gebonden aan één bepaalde kerk.”
Hij wil maar zeggen: waar het in alle kerken om draait, is wat er op die eerste paasdag gebeurde. Ruben: “Laten we vooral goed nadenken over de vraag wat de opstanding van Jezus voor ons persoonlijk betekent. Wat betekent het als Hij zegt: ‘Het is volbracht?’ en als we zingen: ‘Zou ik nog vrezen nu Hij eeuwig leeft’?”

Leo Polhuys
leopolhuys@maandbladreveil.nl


Ruben Flach en Marianne Huurman 4 april bij RBC

Ruben Flach live meemaken? Dat kan! Op 4 april bij de Reveil Business Club in Thermen Bussloo. Interessant: ook Marianne Huurman, directeur van Mercy Ships, zal een inleiding verzorgen . Thema is: Wat heb jíj te bieden?