Ondernemen in het sociaal domein

 

De jonge medemens. Dat is een belangrijk thema in het leven van Pieter van Dijk uit Ede. Van jongs af aan leidt hij zomers al vakantiekampen voor jongeren. Hij zet zich in voor tienerouders. Beroepshalve is hij bezig met kinderen met leer- en gedragsproblemen. En dan is hij ook nog eens vader van drie kinderen en twee pleegkinderen. Pieter is christen met hart en ziel. “Veel ellende komt voort uit het feit dat mensen massaal God verlaten.”

Pieters wieg stond in Hellevoetsluis – op 12 september viert hij zijn 44e verjaardag. Hij is getrouwd met Mirjam. Ze hebben twee zonen (acht- en zeventien jaar) en een dochter (dertien). Hun twee pleegkinderen zijn anderhalf en zes.

Sociaal domein

Pieter noemt zichzelf ‘ondernemer in het sociaal domein’. “Ik heb jarenlang als leerkracht in het speciaal onderwijs gewerkt. Vanaf 2011 ben ik zelfstandig onderwijsmanager en word ik ingehuurd voor diverse (interim)functies. Sinds twee jaar ben ik interim directeur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in de regio Foodvalley, die zich uitstrekt over een aantal Veluwse gemeenten, waaronder Barneveld en Veenendaal.” Tot 1 januari 2019 was Pieter bovendien bestuurslid van evangelische basisschool De Rots in zijn woonplaats Ede. Ook is hij bij Maandblad Reveil betrokken als lid van de RBC-stuurgroep.


Pieter van Dijk live meemaken? Dat kan!

Pieter van Dijk is gastheer en een van de sprekers op de Reveil Business Club van 12 september 2019. Thema is de relatie tussen onderwijs, jeugdhulp en bedrijfsleven.


Bedrijven ondersteunen scholen

“Het bedrijfsleven kan veel betekenen voor het onderwijs, vaak meer dan nu het geval is”, vindt Pieter van Dijk. “Het probleem is dat het onderwijs zich naast het lesgeven ook moet bezighouden met allerlei zaken die niet tot de kerntaken behoren, zoals personeelszaken, onderhoud of de inrichting van de ICT infrastructuur. Maar van al deze zaken hebben scholen in de regel geen verstand. Het ontbreekt aan kennis en kunde. Bovendien is het budget meestal ontoereikend om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Bijkomend probleem is bovendien dat ouders tegenwoordig minder inzetbaar zijn dan voorheen. De meesten zijn immers tweeverdiener, waardoor er een gebrek is aan voorleesmoeders.”

Toch is een goed functionerend onderwijsveld van het allergrootste belang voor de maatschappij. Hoe kan het bedrijfsleven daar op een positieve manier aan bijdragen?

 

Doe je je werk om geld te verdienen of ook om iets te betekenen voor je omgeving en het Rijk van God zichtbaar te maken?

“Bedrijven kunnen scholen ondersteunen door bijvoorbeeld werkzaamheden uit te voeren tegen een niet commercieel tarief. Een bedrijf kan een schoolgebouw onderhouden. Of tegen lage kosten een project begeleiden. Ik noem 2Double You uit Veenendaal, een bureau voor advies én architectuur. Dit bedrijf heeft de projectleiding voor de Rots verzorgd, binnen de planning en binnen het budget!”

Koninkrijksgedachte

Doel je op bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)? Die willen niet louter omzetgedreven handelen. Pieter: “Ik bedoel vooral de bedrijven die zich baseren op normen en waarden uit het christelijk geloof. Dit sluit aan bij de Koninkrijksgedachte: doe je je werk om geld te verdienen of ook om iets te betekenen voor je omgeving en het Rijk van God zichtbaar te maken? Ondernemers zouden werknemers met jonge kinderen ook kunnen faciliteren bijvoorbeeld door hen niet te laten overwerken, zodat ze tijdens het avondeten thuis kunnen zijn. En ze zouden werknemers bijvoorbeeld tijd kunnen geven om hun expertise projectmatig beschikbaar te stellen aan goede doelen.”

Wrange vruchten

In het onderwijs zie je volgens Pieter de wrange vruchten van echtscheidingen, problemen door spanningen binnen nieuw samengestelde gezinnen en ten gevolge van prestatiedruk.
“Dat heeft ook te maken met de individualisering, die steeds verder gaat. Als kerken en christenen hebben we hierin een taak. In de regio Foodvalley zoeken gemeenten, onderwijs en jeugdhulp gezamenlijk naar een antwoord op dit soort vragen. Ze willen schooluitval voorkomen. Voor mij ligt hier een mooie kans als christen en als directeur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Het is namelijk wettelijk verplicht om frequent de wethouders onderwijs en jeugdhulp en de samenwerkingsverbanden bijeen te roepen voor overleg. In de Food Valley gaat het om acht wethouders en vijf schooldirecteuren. Zij hebben afgesproken dat in 2022 de onderwijsbeleidsplannen gelijk lopen met de jeugdbeleidsplannen van de gemeentes.

Gemeenten zouden het onderwijs meer moeten gaan zien als onderdeel van het sociaal domein en niet alleen als vastgoed of als logistiek vraagstuk. Het gaat overigens ook om meer dan het bestrijden van schooluitval. Alle kinderen moeten zich thuis voelen op school en zich goed kunnen ontwikkelen. In het onderwijs zien we het gedrag van kinderen steeds ingewikkelder worden. Ze krijgen het thuis vaak veel te makkelijk gemaakt, er worden geen grenzen meer gesteld. Als jongeren vervolgens op de arbeidsmarkt komen, blijken ze daar onvoldoende op voorbereid, waardoor ze bezwijken. Dat gebeurt massaal bij jonge werknemers.”

Oasekampen Doetinchem

Pieter en Mirjam zijn oprichters van de stichting Choice4life. “We vroegen ons na ons huwelijk af welke weg God met ons wilde gaan. Een aantal mensen zag ons de zending al ingaan, maar wij merkten dat God iets anders voor ons in petto had: ons eigen land als ons zendingsgebied. We leidden destijds samen Oasekampen in Doetinchem voor 17- en 18-jarigen. Kinderkampen leiden, doen we trouwens nog steeds. Elke keer weer worden we geraakt door de open en eerlijke gesprekken die je kunt voeren met jongeren, ondanks al hun stoerheid. We kwamen via ons werk in contact met tienermeiden die zwanger waren geworden en hun wereld zagen instorten. Om iets aan dit probleem te doen, hebben we een soort denktank gevormd van betrokken mensen met als centrale vraag: “Hoe kunnen we deze kwetsbare groep structurele begeleiding bieden tijdens de eerste jaren na hun zwangerschap?”

Choice4life

“In 2012 zijn we vervolgens Choice4Life gestart. We werkten eerst vanuit huis maar in 2016 konden we met behulp van crowdfunding het huidige perceel in Ede kopen. Hier is ons kantoor gevestigd en vangen we een aantal meisjes op. Onze stichting geeft hun de kans om samen met het kindje een nieuwe start te maken. We begeleiden ze 24 maanden en leiden hen op tot zelfstandigheid. Zelf naar de winkel gaan, een opleiding volgen, dat soort dingen. Soms, als het echt niet lukt, kan een kindje niet bij de moeder blijven. In dat geval brengen we het onder bij een pleeggezin. Maar dat gebeurt alleen op basis van zelfinzicht en instemming van de jonge moeder zelf. Er is nooit sprake van gedwongen uithuisplaatsing zoals je elders in de jeugdzorg wel eens ziet. De jonge moeders komen allemaal in een christelijk opvanggezin terecht. Hun achtergrond maakt niet uit. De meiden vragen wel eens waarom die gezinnen dat doen en dan ontstaan er soms mooie gesprekken over het geloof. Ook Islamitische meisjes worden overigens opgevangen. Bij hen speelt vaak angst voor eerwraak een rol.”

 

De tienermoeders komen allemaal in een christelijk opvanggezin terecht. Hun achtergrond maakt niet uit. Ook Islamitische meisjes worden opgevangen.

Waar bedruipt Choice4Life zich van? “Onze inkomsten zijn afkomstig van de opdrachtgevers, een aantal gemeenten. Ook zijn er begunstigers zoals personen, bedrijven en kerken.”

Tienerouders

Choice4Life werkt ook aan een betere relatie tussen de tienervaders en -moeders. Pieter: “Vaak zijn dit soort kinderen zelf afkomstig uit gezinnen waar ouders het zelf niet redden. Daarom proberen we de (groot)ouders eveneens bij de oplossing van de problemen van hun kinderen te betrekken, want hun manier van opvoeden werkt door naar de kinderen. Zonder te oordelen denk ik dat veel ellende – of het nu gaat om problematische situaties in gezinnen, het onderwijs of het bedrijfsleven – voortkomt uit het feit dat mensen massaal God verlaten. De richtlijnen uit zijn Woord zijn goed voor ieder mens. Het is de bedoeling dat je je eraan houdt. Ik geloof niet dat God straffend rondgaat, maar als je je niet aan Zijn geboden houdt, mis je het doel en draag je de gevolgen. Het is een kwestie van oorzaak en gevolg.”


Pieter van Dijk live meemaken? Dat kan!

Pieter van Dijk is gastheer en een van de sprekers op de Reveil Business Club van 12 september 2019. Thema is de relatie tussen onderwijs, jeugdhulp en bedrijfsleven.