“Wij geven geen eenzijdig beeld van de wereld”

Hebben onderwijs en bedrijfsleven elkaar wat te melden? Zeker wel, vindt schooldirecteur en voormalig zendeling Rinus van Kuil (64). Hij noemt ondermeer persoonlijke aandacht en beïnvloeding als twee principes die in beide werkgebieden van belang zijn. Een gepassioneerd onderwijsman aan het woord.

“Onderwijs en bedrijfsleven kunnen van elkaar leren. In het bedrijfsleven is persoonlijke aandacht voor collega’s van onschatbare waarde. Het is goed om op de werkvloer regelmatig even te polsen hoe het thuis gaat en met de rest van de familie. Dat principe van persoonlijke aandacht passen wij ook op school toe. Werknemers, leerkrachten en kinderen mogen zo voelen dat ze gezien worden”, zegt Rinus van Kuil, vader van vier volwassen dochters en vijf kleinkinderen.

Zending

Hij is sinds 2017 directeur van evangelische basisschool De Rots in Ede en woont in Oldebroek, waar hij lid is van de geloofsgemeenschap Luctor et Emergo, een evangelische zendingsgemeente. Zelf heeft hij ook een zendingsachtergrond. Van 1993 – 1996 was hij zendeling in Brazilië en van 1996 – 2008 in België. Zijn zendingswerk had altijd een relatie met onderwijs. Als geen ander weet hij dan ook hoe belangrijk het is jonge kinderen al vroeg in contact te brengen met het evangelie. “Zakenmensen kunnen dat van het onderwijs leren. Plant het DNA van God op jonge leeftijd in kinderen, zodat ze later op een positieve manier invloed kunnen uitoefenen op de werkvloer, in verschillende sectoren. Leonid Breznjev, partijleider van de Communistische Partij en later president van de Sovjet Unie, kende dit principe van beïnvloeding ook en zei: ‘Geef ons de kinderen tot ze twaalf jaar zijn, daarna mag de wereld ze hebben’.”


Rinus van Kuil bij RBC

Rinus van Kuil live meemaken? Dat kan! Op 12 september 2019 bij de Reveil Business Club in Ede.


Invloed

“Natuurlijk wil onze school kinderen opleiden tot volwassen mensen die zelfstandig keuzes kunnen maken. Dat zegt elke school en dat is goed. Maar wij voegen daaraan toe dat we de kinderen leren hoe belangrijk het is een relatie met God te hebben. En ook dat zij als gelovige christenen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij en invloed kunnen uitoefenen; we gaan daarbij uit van de Zeven bergen van invloed (zie kader).”

 

We hebben drie gehandicapte moslimkinderen toegelaten. De islamitische school in Ede zag de beperking van de kinderen als straf van Allah

Van Kuil is lid van Kingdom at Work, een netwerk waarbij mensen uit het onderwijs en uit de zakenwereld zijn aangesloten. De beweging wil leiders inspireren, toerusten en bekrachtigen om Gods Koninkrijk uit te breiden via hun invloed in het bedrijfsleven. “Als school willen wij toekomstgericht en pro-actief bezig zijn, daarom is het goed dat het onderwijs banden aanknoopt met het bedrijfsleven. Om die reden halen we ook graag ouders naar school met specifieke beroepen om hun ervaringen met onze leerlingen te delen.”

De Rots

Evangelische basisschool De Rots is opgericht in 2008. De school groeide snel; waren er in het eerste schooljaar 23 leerlingen, momenteel zijn het er 263. Ze komen uit Ede en een grote regio rondom de stad. “Men kiest bewust voor onze identiteit. Onze school heeft een open aannamebeleid. Ouders en kinderen hoeven geen christen te zijn om te worden toegelaten. Elk kind, ongeacht zijn of haar achtergrond, is welkom. Dat heeft er zelfs in geresulteerd dat we drie moslimkinderen hebben toegelaten. De ouders wilden deze kinderen, die gehandicapt waren, inschrijven bij een islamitische school in Ede. Maar dat kon niet; men zag op die school de beperking van de kinderen als straf van Allah. Wij zien dat niet zo en hebben hen hartelijk welkom geheten. De ouders wisten welke identiteit wij hebben en dat we een levende relatie voorstaan met de God van de Bijbel. Toch hebben ze van harte voor ons onderwijs gekozen.”

Rode draad

Van Kuil is niet bang dat door dit beleid de identiteit verwatert. “Het evangelie van Jezus Christus staat op onze school centraal, los van welke kerkelijke stroming dan ook, maar wij geven geen eenzijdig beeld van de wereld.”

 

Wij leren kinderen dat zij als gelovige christenen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij en invloed kunnen uitoefenen

Op de website van de school wordt het zó verwoord: “Ons diepste verlangen en doel is dat kinderen hun leven op dé rots Jezus Christus gaan bouwen. Dat houdt in dat de christelijke identiteit als een rode draad door de dagelijkse activiteiten is verweven en dat we daarnaast een kind ook kennis meegeven van andere stromingen en denkbeelden om een eenzijdig beeld van de wereld te voorkomen. Op school is er tijd voor lofprijzing en aanbidding. Er wordt ook met, voor en door kinderen gebeden en wij praten met elkaar over het dagelijks leven met God. Onze leerkrachten hebben daarbij een voorbeeldfunctie.” Worden aan kinderen en hun ouders geen speciale geloofseisen gesteld, voor de leerkrachten geldt wel dat ze christen zijn en een persoonlijke keus voor God hebben gemaakt.

Fusie

De Rots is gespecialiseerd in hulp aan kinderen met leerstoornissen en zet ook in op hoogbegaafden. Speciaal voor deze categorie kinderen zijn er Da Vincigroepen. De school maakt gebruik van de faciliteiten van het Wetenschapsknooppunt, dat als missie heeft de nieuwsgierige en onderzoekende houding van kinderen en (aankomende) leraren te bevorderen. Van Kuil: “In het kader van het programma van het Wetenschapsknooppunt hebben we in de les bijvoorbeeld een maaltijd van Mc Donalds ontleed.” En met een grijns: “Dat viel bij de kinderen zeer in de smaak!”

 

Leonid Breznjev, partijleider van de Communistische Partij en later president van de Sovjet Unie: “Geef ons de kinderen tot ze twaalf jaar zijn, daarna mag de wereld ze hebben.”

De Rots is met ingang van 2019 gefuseerd met en onderdeel van De Passie Houten, een stichting voor Bijbelgetrouw evangelisch onderwijs. Inmiddels wordt gedacht aan een tweede evangelische basisschool in Ede. En Van Kuils zendingsbloed kruipt alweer waar het niet gaan kan: “Vanuit mijn passie voor onderwijs ben ik nu ook bezig andere evangelische scholen op te richten, met name in Oost-Europa en de Balkan.”

Methode

Voor de godsdienstige vorming gebruikt De Rots een lesmethode die één van de leerkrachten schreef: Kids Dichtbij God. De persoonlijke relatie van het kind met God staat voorop en tevens komen het gebed en het werk van de Heilige Geest aan de orde. Ook andere scholen kunnen van deze methode gebruik maken; het team van Kids Dichtbij God verzorgt hiervoor trainingen. Betekent de aandacht voor het geloof dat er in de schoolpraktijk nooit iets voorvalt wat niet door de beugel kan, bijvoorbeeld pesten? “Wij hebben een antipestprotocol, wat wettelijk is verplicht. Maar in de praktijk doen we daar eigenlijk niets mee, omdat het gewoon niet nodig is. Pesten komt vrijwel niet voor. We hebben de naastenliefde hoog in het vaandel staan en vanaf de kleuterperiode wordt de liefde voor de ander door het hele onderwijs geweven.”


Zeven bergen van invloed

In 1975 ontwikkelden Bill Bright (oprichter van Campus Crusade for Christ) en Loren Cunningham (oprichter van Jeugd met een Opdracht) een strategie die erop gericht is een land te veranderen via zeven facetten, ook wel bergen genoemd. De zeven gebieden die door de invloed van christenen een ‘goddelijke verandering’ kunnen ondergaan, zijn: religie, familie, onderwijs, overheid, media, kunst, entertainment en zaken.


Rinus van Kuil bij RBC

Rinus van Kuil live meemaken? Dat kan! Op 12 september 2019 bij de Reveil Business Club in Ede.