Bedrijfsnaam:
MOL Rotating Equipment Consultant (molrec)

Naam:
Arie Mol

Branche:
Technische dienstverlening

Diensten:
Bijna 20 jaar actief als zelfstandig (zzp) technisch adviseur, gespecialiseerd in trillingsanalyse aan roterende machines zoals dieselmotoren, pompen, ventilatoren, electrische machines, gasturbines, enz., werkzaam in de proces industrie, petrochemie en scheepvaart.ariemol

E-mail: molrec@hotmail.com
Tel:06-53166719
Locatie: Wierden

Website:
www.ariemol.nl

Artikelen in Reveil:
reveil artikel sep 2015, israël pdf-logo
reveil artikel feb 2014, ismaël pdf-logo
reveil artikel sep 2005, evolutie pdf-logo
reveil artikel maart 2005, kerst pdf-logo
reveil artikel feb 2004, einstein pdf-logo
reveil artikel, op de werkvloer pdf-logo

Arie Mol

‘Christelijk ondernemen bestaat niet’

Werk
Al bijna 20 jaar ben ik als zzp-er actief in de technische dienstverlening, gespecialiseerd in trillingsanalyse aan roterende machines. Je bent dan een soort dokter die onderzoek doet, een diagnose stelt en een remedie tot herstel aanbeveelt. Te denken valt aan grote industriële dieselmotoren, pompen, ventilatoren, elektrische machines, gasturbines, enz. Deze zijn te vinden in de procesindustrie, energiecentrales, petrochemie en aan boord van schepen. Een te hoog trillingsniveau doet vitale onderdelen zoals lagers te vroeg en ongepland falen. De impact van het uitvallen van vitale machines kan voor een productiebedrijf dramatisch zijn. De schone taak van de trillingsanalist is dan de oorzaak opsporen, de angel eruit halen en zo de bedrijfszekerheid herstellen. Een mooi vak waarin het vooral gaat om ervaring en inzet van specialistische machinekennis en analyse-apparatuur. Ik werk altijd bij de klant op locatie om metingen te verrichten en kom overal in Nederland en ver daarbuiten. Er zijn door vergrijzing steeds minder ervaren technici actief in de procesindustrie waardoor bedrijven specifieke, specialistische kennis tijdelijk moeten inhuren.

Persoon
Ik woon nu bijna 40 jaar in Twente en zou niet meer terug willen naar Dordrecht, waar ik geboren en getogen ben. Samen met mijn vrouw Gerda hebben we drie prachtige Srilankaanse kinderen mogen grootbrengen en sinds kort zijn we in het opa- en oma-tijdperk beland. Zowel in Dordrecht als in Wierden ben ik actief geweest in Youth for Christ koffiebarwerk (De Terp en Boerderij ’n Dikken voor de insiders) en dat heeft mij sterk gevormd. Ik zie het als leiding en voorrecht dat ik in die tijd op het juiste moment en op de juiste plaats de juiste mensen heb leren kennen.  

Tegenwoordig ben ik van de categorie ‘ooit evangelisch’. Ik had een beetje genoeg van de emotisering op het evangelische erf. Het ongebreideld etaleren van zielenroerselen is een tijdgeest die voor mij te veel is gaan domineren. Ik vind dat het ergens over moet gaan, maar dat is vaak niet (meer) het geval.

In mijn werk kan ik niet zoveel met mijn geloof. Wedergeboorte en vergeving van zonden zegt machines niet zoveel, collega’s heb ik niet, ook geen visje op de bedrijfsauto en klantcontact is weliswaar boeiend maar ook vluchtig. Het is wel mooi om te zien hoe nauwgezet machines werken volgens Gods natuurwetten. Daar kan een mens nog wat van leren.

Drive
Met plezier heb ik mij opgegeven voor de Reveil Business Club. De insteek spreekt mij aan: ervaringen uitwisselen over de echte drive achter ondernemen, niet geld of status maar levensovertuiging als motor achter je doen en laten. Dat resulteert in een betere harmonie tussen wie je bent en wat je doet. Christelijk ondernemen bestaat eigenlijk niet, christelijke politiek of christelijke muziek ook niet. Het gaat om het in acht nemen van de normale fatsoensnormen in het zakenleven en in persoonlijke contacten. Daarmee onderneem je, bestuur je, zing je. Wat mij bezig houdt is het ongelofelijke van het geloof: die onvoorstelbare hoeveelheid energie in Zijn schepping, een maagdelijke geboorte, over water lopen en opstanding uit de dood. Een ongelooflijk geloof. Toch maar eens die hobbel nemen, heb ik ooit eens gedacht…

 

Ati van Gent

ativangent@maandbladreveil.nl